שליחת תמונות דרך האתר הסתיים לשנה זו , נא לפנות להנהלת האוניברסיטה